1. خانه
  2. گرماتاب دکوراتیو
  3. گرماتاب دکوراتیو

گرماتاب دکوراتیو

[addtoany]

گرماتاب دکوراتیو 1
مدل دستگاهظرفیت حرارتی KWمیزان مصرف گاز طبیعیمیزان مصرف گاز مایعطول دستگاه (cm)عرض دستگاه (cm)ارتفاع نصب (cm)وزن دستگاه (kg)
GT-D35UT353/32/7470753596
GT-D40UT403/83/15707535110
فهرست