کاربرد گرم کننده تابشی در گرمایش سالن گلخانه‌ها

یکی از پارامترهای مؤثر در رشد گیاهان، گرمای مناسب می‌باشد. طبیعی‌ترین گرما، گرمای حاصل از تابش امواج منتشره از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی در گرمایش گلخانه‌ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می‌باشد. در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خواهد بود (حدود 4 الی 5 سانتی گراد)درحالیکه برعکس در سامانه های گرمایشی مبتنی بر گرمایش هوای گرم ( جابجائی یا هم رفتی ) دمای هوای سقف و نقاط نزدیک به سقف گلخانه به مراتب بیش دمای خاک ونقاط اطراف بن گیاه می باشد. اکثر گونه های گیاهی واکنش بسیار مثبتی به سامانه های گرمایش تابشی نشان می دهند که بعنوان نمونه می توان به موز، زیتون ، گوجه فرنگی و کانولا ( گیاه روغنی) اشاره نمود که گرمایش تابشی افزایش فوق‌العاده در کمیت و کیفیت اینگونه محصولات بهمراه خواهد داشت.

فایده  دیگر استفاده از گرم کننده های تابشی (گرماتاب)، جلوگیری از گسترش بیماریهای گیاهی می باشد، برگهای خیس همواره محیط مناسبی برای رشد انواع باکتری‌ها و آلودگی می‌باشد. افزایش دمای برگهای گیاهان در سامانه‌های گرمایش تابشی  نسبت به سامانه‌های هوای‌گرم موجب کاهش تقطیر بیش از حد بر روی برگ‌ها شده و احتمال بروز بیماری‌های قارچی را کاهش داده و نیز از زنگ‌زدگی بر روی برگها جلوگیری می‌کند.

وجود گرادیان دمایی بین سقف و کف گلخانه در سامانه‌های گرمایشی هوای‌گرم، موجب افزایش تلفات حرارتی و در پی آن افزایش مصرف سوخت گلخانه می‌شود. عدم نیاز به چرخش هوا در سامانه های تابشی ، از دیگر مزایای این روش برای گرمایش گلخانه ها می‌باشد که این موضوع به تأیید انجمن سازندگان گلخانه امریکا نیز رسیده است. عدم نیاز به چرخش هوا، علاوه بر کاهش مصرف برق فن ها، مانع از پراکنده شدن حشرات و باکتری‌های بیماری‌زا در فضای گلخانه می‌شود. با اتصال لوله خرطومی ورودی هوای تازه به مشعل دستگاه، ضمن استفاده از حداکثر راندمان دستگاه، عمر مفید این سامانه ها نیز افزایش خواهد یافت.