1. خانه
  2. گرماتاب لوله ای
  3. UT
  4. گرماتاب لوله ای مدل UT

گرماتاب لوله ای مدل UT

[addtoany]

گرماتاب لوله ای مدل UT 1
مدل دستگاهطول دستگاهعرض دستگاهوزن دستگاهظرفیت حرارتی میزان مصرف گاز طبیعیمیزان مصرف گاز طبیعیحداقل ارتفاع پیشنهادی نصب (متر) حداقل فاصله ایمنی (cm)  برق مصرفی به (وات)
(m)(cm)(kg)KcalKWبا فشار 17/8با فشار 30-50سقفیزاویه داربالای دستگاهزیر لوله های آتشخوارکنار دستگاه
AR22UT5/24496320000222/11/723/63/05012560
AR35UT5/89679530000353/32/984/33/65015060
AR40UT6/10679734400403/83/24/33/65021060
AR50UT7/626714445000504/73/25/75/05021060

 

فهرست