هیتر تابشی | هیتر تابشی گرماتاب | هیتر تابشی چیست ؟

هیتر تابشی

هیتر تابشی لوله ای که در ایران با عنوان گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یکی از مناسب ترین و کم هزینه ترین سامانه های گرمایشی جهت گرمایش كليه فضاهاي با ارتفاع بالاي 3 متر نظیر انواع سالنهاي بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداريها، گلخانه ها، تعمیرگاههای خودرو، آشیانه های هواپیما، فضاهاي ورزشی، فضاهای نمایشگاهی و همچنین انواع فضاهاي بدون حصار نظیر باراندازها، مصلی ها و پاركينگهاي خودرو و … شناخته میشوند. پس از دهه 70 ميلادي، به سبب ویژگی های در خور توجه گرماتاب در تامین گرمایش فضاهای بزرگ، استفاده از این محصول گسترش یافته و ساختار هیتر تابشی ها به ویژه از جهت پیکربندی، توسعه و تنوع بیشتری یافت. در نگاه کلی هیتر تابشی گرماتاب از مشعل، لوله آتشخوار، منعکس كننده و یك فن مکنده تشکیل شده است كه مخلوط گاز مایع یا شهري و هوا با نسبت مناسب به صورت احتراق کامل توسط مشعل در داخل یك لوله سوزانده میشود و دماي لوله به طور متوسط تا C 300° بالا میرود، انرژي تابشی لوله به كمك يك منعکس کننده به سمت پایین هدایت میشود و گرمایش لازم را تأمین می نماید؛ فن مکنده نیز مکش لازم را درون لوله جهت حركت محصولات احتراق به سمت انتهاي لوله فراهم می نماید. دستگاه هیتر تابشی گرماتاب داراي دو مدل رایج خطی و U شکل میباشد. این گرماتاب ها به صورت مستقل از یکدیگر در سالن نصب میشوند و از این رو خرابی و نقص احتمالی یك دستگاه اثري بر عملکرد سایر دستگاهها نخواهد داشت.

هیتر تابشی گرماتاب

تامین هوای مورد نیاز و تخلیه محصولات احتراق دستگاه

هواي مورد نیاز جهت احتراق کامل در سامانه هاي هیتر تابشی گرماتاب 11 الی 13 برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد كه به دو صورت قابل تامین است. در صورتیکه تهویه کافی در سالن وجود داشته باشد، اکسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویه عمومی سالن تأمین می گردد. در فضاهایی كه فاقد تهویه كافی می باشند، براي هر دستگاه، با متصل نمودن لوله هاي مستقل، هواي مورد نیاز احتراق از خارج سالن تأمین میگردد. محصولات احتراق میتواند با اتصال لولهاي به قطر 100 الی 150 میلیمتر تبدیل خروجی فن دستگاه، به خارج سالن هدایت گردد. در صورتی که سالن از تهویه کافی برخوردار باشد، نصب تعدادي فن تخلیه مناسب جهت افزایش تهویه عمومی سالن، عمل خروج محصولات احتراق را نیز انجام میدهد )با توجه به احتراق تقریباً كامل دستگاهها و نصب آن در زیر سقف در صورتی که تعویض هوای سالن، ناشی از تهویه طبیعی بیش از BS EN یا ارتفاع بالاي دیوار(. مطابق با استاندارد 13410 باشد، نیاز به هیچگونه W/m 1/5 بار در هر ساعت باشد یا ظرفیت حرارتی دستگاههای نصب شده در سالن كمتر از 3 تهویه اضافی جهت خروج محصولات احتراق نمیباشد؛ در غیر این صورت به ازاي هر كيلووات ظرفیت حرارتی دستگاههای تهویه مورد نیاز می باشد. این میزان تهویه میتواند از طریق جابجایی طبیعی m3/hr نصب شده در سالن، معادل خاصیت دودکشی( یا به كمك تهویه اجباري به كمك فن مطابق با استاندارد ذكر شده صورت گیرد.

هیتر تابش گرماتاب

احساس راحتی و آسایش دمایی یکسان با دمای طراحی پایینتر

احساس آسایش دمایی به دمای مؤثر هوا وابسته است و از آنجا كه دماي مؤثر، میانگین دمای هوا و دمای متوسط تابشی میباشد، بنابراین در دمای متوسط تابشی بالاتر، با دماي هواي كمتر میتوان آسایش دمایی را فراهم نمود. در سامانه هاي هواي گرم، هوا واسطه انتقال گرما قرار میگیرد و اجسام موجود در سالن از طریق تماس با هوا انتقال حرارت جابجایی گرم میشوند، بنابراین دماي هوا بیش از دماي سطوح مجاور آن خواهد بود؛ در حالی كه در سامانه هاي هیتر تابشی گرماتاب، گرماي سطح لوله های تابشی از طریق منعکس کننده مستقیماً به اجسام مجاور انتقال مییابد، از اینرو دماي سطوح و به تبع آن دماي متوسط تابشی در گرمایش با سامانه هاي هیتر تابشی گرماتاب، بیش از دماي هواي سالن خواهد بود، به طوري كه در دماي هواي °C ،16 دماي متوسط تابشی سطوح حدود °C 40 بوده و بدین ترتیب هیتر تابشی گرماتاب براي ساكنان آسایش دمایی را در دماي مؤثر C 40° تامین مینماید، در حالی كه براي تأمین همین شرایط در سامانه هاي هواي گرم بایستی دماي هوا تا C 40° افزایش یابد؛ بنابراین دماي هواي گرم كننده هاي هواي گرم باید از این دما نیز به مراتب بیشتر باشد. دماي پایینتر هوا در سامانه هاي تابشی موجب خواهد شد تا اختلاف دما بین دماي طرح داخل و خارج در زمستان كاسته شود و به تبع آن تلفات حرارتی در ساختمان )تلفات جداره ها و تهویه( كاهش یابد. تلفات تهویه نیز سبب خروج هواي گرم از ساختمان خواهد شد؛ هرچه دماي هوا بیشتر باشد، نرخ خروج انرژی از ساختمان بیشتر خواهد بود. در هیتر تابشی گرماتاب با كاهش دماي هوا به میزان بسیار قابل توجهی از تلفات تهویه کاسته می شود؛ این موضوع در سالنهایی با آلودگی زیاد نظیر صنایع فولاد و ریخته گری، تعمیرگاه های خودرو، مرغداري ها و سالنهای ورزشی که نیاز به تهویه بیشتری دارند، اهمیتی افزونتر خواهد یافت. علاوه بر كاهش تلفات، تأمین گرمایش در دماي هواي پایینتر براي افراد احساس آرامش و نشاط بیشتری را ایجاد خواهد كرد.

سوالات متداول

  • هیتر تابشی چیست ؟
    هیتر تابشی یکی از مناسب ترین و کم هزینه ترین سامانه های گرمایشی جهت گرمایش كليه فضاهاي با ارتفاع بالاي 3 متر و فضا های باز است.
  • انواع هیتر تابشی چیست ؟
    هیتر های تابشی در دو نوع گازی و برقی تولید می شوند که با توجه به هزینه برق و گاز در کشور، حدالامکان استفاده از هیتر گازی توصیه می شود.
  • مزیت هیتر تابشی گرماتاب به دیگر برند ها چیست ؟
    گرماتاب اولین و بزرگترین تولید کننده سیستم های گرمایش تابشی در ایران است و با بکار گیری با کیفیت ترین مواد اولیه و همچنین شبکه نمایندگی گسترده در سراسر کشور زیر نظارت مستقیم تیم دفتر مرکزی خود در تهران، با اتکا به این شبکه نمایندگی گسترده، سابقه طولانی و متخصصین خود طولانی ترین مدت گارانتی و پشتیبانی را برای سامانه های گرمایش تابشی ارایه می دهد.

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

گرماتاب