گزینه های نمایشX

گرماتاب در سالن های ورزشی

دیگر کاربردهای سامانه های گرماتاب، سالن های ورزشی می باشد. کاربری غیر دائم سالن های ورزشی باعث میشود که در صورت استفاده از موتورخانه مرکزی در مواقع تعطیلی سالن نیز مجبور باشیم سیستم گرمایش را روشن نگه داریم . در حالی که با استفاده از سیستم گرمایشی گرماتاب، چند دقیقه پس از روشن نمودن دستگاه ها گرمایش مطلوب حداقل 50 درصد در کف سالن تامین می شود. بدین ترتیب عدم نیاز به روشن بودن سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در ساعات و روزهای تعطیل، صرفه جویی چشمگیری را در مصرف سوخت در مقایسه با سامانه های هوای گرم موجب خواهد شد  بایستی توجه داشت این میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، افزون بر صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات حرارتی در ساختمان می باشد؛ به طور کلی در سالن های ورزشی به سبب فعالیت بدنی بسیار زیاد ورزشکاران و انبوه تماشاگران نیاز به تهویه و تعویض هوای افزونتری دارند (10 - 5  بار در ساعت.)

پایین بودن دمای هوا در سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم سبب کاهش تلفات ناشی از تعویض هوا در این سالنها می شود که با افزایش تعداد دفعات تعویض هوا، درصد کاهش تلفات در بخاری تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم به شدت افزایش می یابد (تا حدود 80 درصد).
اگر در محل نصب سیستم گرمایش تابشی گرماتاب گردش توپ وجود داشته باشد ( ورزش هایی مثل والیبال، فوتسال و ...) نصب محافظ مشبک در زیر لوله های تابشی دستگاه ضروری می باشد.

 

مزایای گرماتاب در سالن های ورزشی:

 

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گارد محافظ گرماتابگارد مشبک گالوانیزه جهت زیبایی و حفاظت لوله

 

 

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

گرماتاب