گزینه های نمایشX
 • تأمین گرمایش مطلوب و راحت در تمام سطح سالن
 • مصرف کم سوخت (کمتر از 50% نسبت به سایر دستگاه ها)
 • مصرف جزیی برق (هر دستگاه 1/0 کیلو وات در ساعت)
 • تقلیل انتقال آلودگی و عدم چرخاندن غیر ضروری هوا
 • توزیع یکنواخت تر و امکان کنترل درجه حرارت
 • جلوگیری از ازدحام پرنده ها و کاهش امراض و تلفات
 • گرم و خشکی کف سالن
 • بالا بودن سوخت و ساز جوجه ها
 • امکان شستشو و ضد عفونی دستگاه در هر دوره
 • امکان تأمین دمای 32 درجه سانتیگراد در روزهای اول جوجه ریزی
 • گرمایش سالن پرورش بوقلمون و شترمرغ نیز با دستگاه های گرمایشی تابشی به نحو مطلوب تأمین می گردد.

دستگاه های گرمایشی در صنعت، سالن های ورزشی، گلخانه و مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرند.