گزینه های نمایشX

  •   نام شرکت : اردبیل-فروشگاه تأسیساتی قامتی

  •  آقای بهزاد قامتی

  •  045-33243637
  •  045-33237726

  •  موبایل:09144524193

  •  آدرس: اردبيل- میدان شریعتی- خ آیت الله خامنه ای- خ اسلامی 2- نرسیده به پارکینگ طبقاتی شریعتی- فروشگاه تأسیساتی قامتی- پلاک 32- کد پستی:4511-561364