گزینه های نمایشX

  •   نام شرکت : تبریز - دفتر فنی مهندسی فهیمی

  •  آقای محمدرضا فهيمی

  •  041-35247603-4
  •  041-35247603-4

  •  موبایل:09143161929

  •  آدرس: تبریز- خيابان دانشسرا- پلاك 55