گزینه های نمایشX

مزایا و كاربری‌های سامانه‌های گرمایش تابشی

بدین منظور صنایع، انبارها، تعمیرگاه های خودرو، مرغداری ها، گلخانه ها و فضاهای ورزشی به عنوان نمونه هایی از كاربری گرماتاب انتخاب شده اند و ویژگی های گرماتاب به فراخور هر فضا مورد مطالعه قرار میگیرد. داده های این فصل برمبنای تجربه ها و گزارش های شركتهای سازنده، مصرف كنندگان و همچنین دانشگاه ها و مؤسس

عوامل مؤثر در ایجاد گرمایش بهینه به وسیله ی سامانه های گرمای

در سامانه های گرمایش تابشی برخالف سامانه های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تابش صورت میگیرد و این سامانه ها بیش از 50 % انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله می كنند. همانطور كه در این فصل اشاره خواهد شد، این ویژگی گرماتاب در مجموع سبب كاهش قابل توجه هزینه های مرتبط

سامانه‌‌های گرمایش تابشی لوله ای ( گرماتاب )

سامانه های گرمایش تابشی لوله ای كه در ایران با عنوان گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یكی از مناسبترین و كم هزینه ترین سامانه های گرمایشی جهت گرمایش كلیه ی فضاهای با  ارتفاع بالای 3 متر نظیر انواع سالن های بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداری ها، گلخانه ها، ایستگاه های مترو، تعمیرگاه های خودرو، آ

سامانه های گرمایش تابشی سرامیكی

سامانه های تابشی سرامیكی بالاترین دمای سطح تابشی را بین سامانه های گرمایش تابشی گازسوز كه امروزه استفاده میشوند، دارا می باشند؛ هم از اینرو برای سالن هایی كه میزان تهویه و تعویض هوای بالایی دارند یا فضاهایی كه در آنها منحصراً گرمایش منطق های مدنظر میباشد، بسیار مناسبند. گاز طبیعی یا مایع در درون محف

چرا گرماتاب بهینه است؟

قریب یک قرن از پیدایش سیستم گرمایش حرارت مرکزی و کاربری تجهیزاتی نظیر دیگهای بخار آب داغ و آب گرم و مشعل و یونیت هیتر و غیره می گذرد، استفاده از این سیستم تا دو دهه قبل علی رغم مصرف بسیار زیاد انرژی و هزینه های زیاد راهبری و نگهداری، عمده ترین راه تامین گرمایش کارخانجات و فضای بزرگ محسوب می گردید، ب

تأمین هوای مورد نیاز دستگاه گرماتاب

هوای مورد نیاز جهت احتراق كامل در سامانه های گرماتاب 11 الی 13 برابر حجم گاز مصرفی هر دستگاه می باشد كه به دو صورت قابل تأمین است؛ در صورتی كه تهویه ی كافی در سالن وجود داشته باشد، اكسیژن مورد نیاز احتراق از طریق تهویهی عمومی سالن تأمین میگردد؛ در فضاهایی كه فاقد تهویه ی كافی می باشند، برای هر دستگا