گزینه های نمایشX

گرمایش موضعی گرمایش تشعشعی

یکی از مواردی که همواره باید در برنامه های مدیریت مصرف انرژی به آن پرداخته شود، تامین گرمایشی یا سرمایشی مورد نیاز فضاهای بزرگ است. ضرورت ایجاد محیطی با شرایط مناسب برای استقرار یا  کار افراد در اماکن عمومی مانند: سالن های نمایش مراکز گردهم آیی و... و واحدهای صنعتی مانند: سالن های تولید، مونتا

کاربرد گرمایش تابشی (گرماتاب) برای مرغداری ها

 از کاهش بیماری ها تا بهینه سازی مصرف سوخت با گرمایش تابشی مرغد‌اری‌ها تأمین گرمایش مطلوب و تهویه‌ی مناسب از مهم‌ترین عوامل مؤثر د‌ر نگهد‌اری و پرورش طیور می‌باشند‌ كه بی‌توجهی به هریك از این عوامل هزینه‌های اقتصاد‌ی فراوانی را برای صاح

کاربرد هیتر سقفی گرماتاب در سالن های صنعتی

در دهه های اخیر کاربرد سامانه های گرمایش تابشی (هیتر سقفی گرماتاب) در سالن های با ارتفاع بلند مورد توجه زیادی قرار گرفته است. این پدیده نو ظهور از 4 جنبه فنی، اقتصادی، مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شرح زیر قابل بررسی است 1- جنبه فنی استفاده از هیتر سقفی تابشی صنعتی به کارگیری بخاری سقف

گرمایش تابشی | گرماتاب | گرمایش تابشی بهینه

گرمایش تابشی یکی از سیستم هایی که اخیرا استفاده از آن برای گرمایش سالنهای بزرگ مانند محیط های صنعتی و ورزشی رو به افزایش است سیستم های گرمایش تابشی گرماتاب می باشد. سیستم گرمایش تابشی جایگزینی برای دیگر سیستم ها از جمله سیستم های گرمایش مرکزی است. از جمله مزایایی که برای سیستم گرمایش تابشی ق

سیستم گرمایشی از سقف (گرم کننده تابشی)

حرارت در سیستم تابشی از طریق امواج مادون قرمز منتقل می شود ، لذا امکان جهت دادن به مسیر گرمایش وجود داشته و حرارت بیشتر در فضاهای نزدیک به کف و سایر مکان های مورد نیاز متمرکز می گردد. امکان زون بندی و کنترل منطقه ای در سیستم تابشی (گرماتاب) و قابلیت انعطاف زیاد این سیستم، امکان گرمایش در مناطق ان

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش محل تجمع هوای گرم  در سیستم گرمایش از طریق جابجایی،هوای گرم،حرارت بیشتر در زیر سقف متمركز می گردد و سطوح نزدیكتر به كف و محل فعالیت پرسنل از دمای مناسب برخوردار نخواهد شد و اتلاف انرژی از طریق سقف بسیار زیاد است. حرارت در سیستم تابشی از طریق اموا

کاربرد گرم کننده تابشی در گرمایش سالن گلخانه‌ها

یکی از پارامترهای مؤثر در رشد گیاهان، گرمای مناسب می‌باشد. طبیعی‌ترین گرما، گرمای حاصل از تابش امواج منتشره از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی در گرمایش گلخانه‌ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می‌باشد. در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خ

بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی در کارخانجات و فضاهای بزرگ با گ

مقدمه در انتقال حرارت سه روش شناخته شده است : 1- هدایت یا رسانش (Conduction) 2- جابجایی هوای گرم یا هم رفت (Convection) 3- تشعشع یا تابش (Radiation) در روشهای گرمایش رایج (بخاری صنعتی) تا دهه منتهی به سال 1980 میلادی، تامین گرمایش محیط زیست و محیط کار انسان عمدتا از طریق جابجائی هوای گرم انجا