گزینه های نمایشX

13 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل -ایران

حضور شرکت ایران مشعل (گرماتاب) در 13 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل

دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شهرکرد - ایران

حضور شرکت ایران مشعل (گرماتاب) در دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شهرکرد - ایران

پنجمین نمایشگاه گل و گیاه فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای اراک

حضور شرکت ایران مشعل (گرماتاب) در پنجمین نمایشگاه گل و گیاه فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای اراک

نوزدهمین نمایشگاه حرارتی برودتی سیستم تهویه ایران تبریز

حضور شرکت ایران مشعل (گرماتاب) در نوزدهمین نمایشگاه حرارتی برودتی سیستم تهویه ایران تبریز

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی تهران ای

حضور شرکت ایران مشعل (گرماتاب) در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی تهران ایران  

صلاحیت 11 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون

دهمین نشست کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون در سال جاری در یکشنبه 4 مهر با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد . به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران : در این نشست مدارک و مستندات آزمایشگاه ( به شرح زیر ) بر اساس استاندارد ای