گزینه های نمایشX

اماکن ورزشی و گرمایش تابشی (تشعشعی) 

دیگر کاربردهای سامانه های گرماتاب، سالن های ورزشی می باشد. از آنجا که محیط های ورزشی غالباً کاربری موقتی دارند، در صورت استفاده از سامانه موتورخانه مرکزی بایستی در روزهای تعطیل نیز سامانه را روشن نگه داشت؛ چرا که در این سامانه ها نمی توان به محض روشن کردن موتورخانه، گرمای مطلوبی ایجاد نمود؛ در صورتی که سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب به واسطه اینکه انرژی را به صورت امواج منتقل می نمایند، چند دقیقه پس از روشن نمودن آنها، سالن دارای گرمای مطلوب خواهد شد. بدین ترتیب عدم نیاز به روشن بودن سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در ساعات و روزهای تعطیل، صرفه جویی چشمگیری را در مصرف سوخت در مقایسه با سامانه های هوای گرم موجب خواهد شد  دست کم 50 درصد بایستی توجه داشت این میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، افزون بر صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات حرارتی در ساختمان می باشد؛ به طور کلی سالن های ورزشی به سبب فعالیت بدنی بسیار زیاد ورزشکاران و انبوه تماشاگران نیاز به تهویه و تعویض هوای افزونتری دارند 10 - 5  بار در ساعت.

پایین بودن دمای هوا در سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم سبب کاهش تلفات ناشی از تعویض هوا در این سالنها می شود که با افزایش تعداد دفعات تعویض هوا، درصد کاهش تلفات در گرمایش تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم به شدت افزایش می یابد (تا حدود 80 درصد).
در صورتی که محل نصب گرمایش تابشی گرماتاب در اماکن ورزشی، به خصوص ورزش های توپی همچون والیبال، فوتسال و ... به گونه ای باشد که احتمال برخورد توپ به لوله گرمایش تابشی گرماتاب وجود داشته باشد، در چنین مواردی از محافظ مشبکی در زیر گرمایش تابشی گرماتاب استفاده می کنند.

 

مزایای گرماتاب در سالن های ورزشی:

 

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

گارد مشبک گالوانیزه جهت زیبایی و حفاظت لوله

 

 

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم