گزینه های نمایش



X

  •   نام شرکت : شیراز-شرکت تبرید جام جم

  •  آقای عبدالحسین صبوری

  •  071-38206322
  •  071-38311293

  •  ایمیل:tabrid_bazargani@yahoo.com

  •  آدرس: شیراز- بلوار استقلال-خیابان شبان – پلاک 69