گزینه های نمایشX

سیستم های گرمایش تابشی (گرماتاب) ...

یکی از سیستم هایی که اخیرا استفاده از آن برای گرمایش سالنهای بزرگ مانند محیط های صنعتی و ورزشی رو به افزایش است سیستم های گرمایش تابشی (گرماتاب) می باشد. سیستم گرمایش تابشی جایگزینی برای دیگر سیستم ها از جمله سیستم های گرمایش مرکزی است. از جمله مزایایی که برای سیستم گرمایش تابشی قابل توجه است میتوان ...

سیستم گرمایشی از سقف (گرم کننده تابشی) ...

حرارت در سیستم تابشی از طریق امواج مادون قرمز منتقل می شود ، لذا امکان جهت دادن به مسیر گرمایش وجود داشته و حرارت بیشتر در فضاهای نزدیک به کف و سایر مکان های مورد نیاز متمرکز می گردد. امکان زون بندی و کنترل منطقه ای در سیستم تابشی (گرماتاب) و قابلیت انعطاف زیاد این سیستم، امکان گرمایش در مناطق ان ...

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش ...

مقایسه گرمایش از طریق جابجایی و تابش محل تجمع هوای گرم  در سیستم گرمایش از طریق جابجایی،هوای گرم،حرارت بیشتر در زیر سقف متمركز می گردد و سطوح نزدیكتر به كف و محل فعالیت پرسنل از دمای مناسب برخوردار نخواهد شد و اتلاف انرژی از طریق سقف بسیار زیاد است. حرارت در سیستم تابشی از طریق اموا ...

کاربرد گرم کننده تابشی در گرمایش سالن گلخانه‌ها ...

یکی از پارامترهای مؤثر در رشد گیاهان، گرمای مناسب می‌باشد. طبیعی‌ترین گرما، گرمای حاصل از تابش امواج منتشره از سطح خورشید است. استفاده از گرمایش تابشی در گلخانه‌ها به مفهوم نزدیک کردن شرایط داخل گلخانه به شرایط محیط طبیعی می‌باشد. در این روش دمای خاک بیش از دمای هوا خواهد بو ...

بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی در کارخانجات و فضاهای بزرگ با گ ...

مقدمه در انتقال حرارت سه روش شناخته شده است : 1- هدایت یا رسانش (Conduction) 2- جابجایی هوای گرم یا هم رفت (Convection) 3- تشعشع یا تابش (Radiation) در روشهای گرمایش رایج (بخاری صنعتی) تا دهه منتهی به سال 1980 میلادی، تامین گرمایش محیط زیست و محیط کار انسان عمدتا از طریق جابجائی هوای گرم انجا ...

مزایا و كاربری‌های سامانه‌های گرمایش تابشی ...

بدین منظور صنایع، انبارها، تعمیرگاه های خودرو، مرغداری ها، گلخانه ها و فضاهای ورزشی به عنوان نمونه هایی از كاربری گرماتاب انتخاب شده اند و ویژگی های گرماتاب به فراخور هر فضا مورد مطالعه قرار میگیرد. داده های این فصل برمبنای تجربه ها و گزارش های شركتهای سازنده، مصرف كنندگان و همچنین دانشگاه ها و مؤسس ...

عوامل مؤثر در ایجاد گرمایش بهینه به وسیله ی سامانه های گرمای ...

در سامانه های گرمایش تابشی برخالف سامانه های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تابش صورت میگیرد و این سامانه ها بیش از 50 % انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله می كنند. همانطور كه در این فصل اشاره خواهد شد، این ویژگی گرماتاب در مجموع سبب كاهش قابل توجه هزینه های مرتبط ...

سامانه‌‌های گرمایش تابشی لوله ای ( گرماتاب ) ...

سامانه های گرمایش تابشی لوله ای كه در ایران با عنوان گرماتاب شناخته میشوند، امروزه به عنوان یكی از مناسبترین و كم هزینه ترین سامانه های گرمایشی جهت گرمایش كلیه ی فضاهای با  ارتفاع بالای 3 متر نظیر انواع سالن های بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداری ها، گلخانه ها، ایستگاه های مترو، تعمیرگاه های خودرو، آ ...